Kielikurssit yrityksille Tampereella, Turussa ja Helsingissä

Laadukasta kieli- ja kulttuuri­valmennusta

Joustavat koulutus­ratkaisumme auttavat asiakasta valitsemaan käyttö­kelpoisimman vaihtoehdon viestintään ja vuoro­vaikutukseen. Henkilökunnan kielikoulutus antaa heille valmiuksia toimia tehokkaasti kansain­välisissä yhteyksissä.

Kielikoulutukset yrityksille tapahtuvat ammattitaitoisen opettajan johdolla.

Sujuvaa viestintää eri kielillä eri kulttuureissa

Kieli- ja kulttuuri­valmennukset kehittävät kommunikaa­tiotaitoja sekä yrityksen sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä.


Hyvien vuorovaiku­tustaitojen hallinta kansain­välisessä yhteistyössä tarkoittaa sellaisia taitoja, joiden avulla henkilö pystyy kommunikoimaan muiden kulttuurien edustajien kanssa ottaen huomioon kyseiseen kulttuuriin liittyvät eroavuudet liike-elämän eri tilanteissa.


Sujuvaa viestintää voi häiritä puutteellinen kielitaito, mutta myös riittämättömät tiedot toisista kulttuureista.


"Aito kansain­välisyys on kulttuuri­erojen ymmärtämistä."

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Kieli­koulutusta useilla paikka­kunnilla

Tampereen talous­alueen lisäksi koulutamme seuraavilla paikka­kunnilla:

 • Oulu
 • Vaasa
 • Jyväskylä
 • Seinäjoki
 • Pori
 • Rauma
 • Turku
 • Helsinki
 • Espoo
 • Vantaa
 • Hämeenlinna
 • Lahti
 • Lappeenranta
 • Mikkeli
 • Varkaus
 • Joensuu
 • Kuopio

Kieli­koulutusta useilla paikka­kunnilla

Toiminta ja järjestelyjen helppous on vaivatonta asiakkaalle. Koulutusta järjestetään asiakkaan toivomalla aikataululla ottaen huomioon koulutukselle asetetut tavoitteet.


IWG vähentää asiakkaiden kielikoulutus­järjestelyihin kuluvaa aikaa hoitamalla asiakas­yrityksen koulutus­tarpeen kartoituksen, testauksen, ryhmien muodostamisen ja raportoinnin kurssi­sisällöistä, aktiivisuudesta sekä henkilö­kohtaisista arvioinneista. 


Kurssin päätyttyä koulutettavat voivat linkin kautta antaa palautetta. Vastaukset kirjautuvat nimettöminä rekisteriin, ja tulokset lähetetään asiakas­yrityksen koulutuksesta vastaavalle henkilölle. Pitkäaikaisten kurssien kohdalla teemme myös välipalaute­kyselyn.

TUTUSTU MYÖS ERI KOULUTUS­MUOTOIHIN.