Yrityksen kielistrategia

Selvitys nykyhetken ja tulevaisuuden kielitaidosta

Laadimme asiakas­yritykselle sopivan kielistrategian yhteistyössä heidän kanssaan. Kielistrategia perustuu yrityksen nykyisillä ja tulevilla vienti­markkinoilla vaadittavaan osaamiseen. 

Henkilö­kunnan kielitaidolle saadaan toimiva pohja erilaisia toimenpiteitä hyödyntäen. Esimerkiksi lyhytkestoiset ja tavoite­sidonnaiset koulutukset soveltuvat tietyn tilanteen hallitsemiseksi ja pitkä­kestoiset koulutukset ennakoivat kielten osaamisen tulevaa tarvetta.

Hyvä kielitaito edistää liikesuhteita

Englannin kielen taito on nykyään perusedellytys kansain­välisessä liike­toiminnassa.  Saksa, venäjä, kiina ja ranska ovat yhä tärkeämpiä kieliä liike­viestinnässä ja muussa yhteistyössä.

Liikesuhteissa on eduksi osata ainakin perustiedot kohdemaan kielestä, vaikka varsinaiset neuvottelut käytäisiinkin englanniksi. On tärkeää luoda toimivat suhteet mahdollisiin kumppaneihin tai asiakkaisiin sosiaalisissa tilanteissa. Kohdemaan kielen osaaminen antaa viestintäetua ja helpottaa liikesuhteiden kehittymistä.

Lue lisää kielikoulu­tuksista ja koulutus­järjestelyistä.

Kysy lisää kielistrategian sisällöstä!