KIELIVALMENNUSTA TYÖELÄMÄÄN

Kou­luttajamme ovat sekä suomenkielisiä että syntyperäisiä kohdekielen asiantun­tijoita, joilla on asianmukainen pedagoginen koulutus ja vankka kokemus ai­kuisopetuksesta. He soveltavat ongelmakeskeistä opetusmetodia, jossa myös koulutettava itse aktiivisesti tuottaa opittavia seikkoja. Opetustoiminta tähtää pääasiassa asiakkaiden yritystoiminnassa   vaadittavan kielitaidon kehittämiseen.

KURSSIMUODOT

 • Lähiopetus
 • Monimuotokoulutus
 • Intensiivikurssit
 • Seminaaripäivät
 • Virtuaali- ja verkko-opetus

KOULUTUSKIELET

Ruotsi * Englanti * Saksa * Ranska * Espanja * Italia * Venäjä * Portugali * Kiina * Suomi S2 kielenä

KURSSIEN HALLINNOINTI

IWG vähentää asiakkaiden koulutusjärjestelyihin kuluvaa aikaa hoitamalla asiakasyrityksen koulutustarpeen kartoituksen, testauksen, ryhmien muodostamisen ja raportoinnin kurssisisällöistä, aktiivisuudesta ja henkilökohtaisista arvioinneista.  Koulutuksesta vastaava henkilö voi seurata koulutuksen kulkua ja  siihen liittyvää tietoa reaaliajassa IWG:n Tietopankissa.

MAKSUTTOMAT PALVELUT
 

 • Koulutuskartoitus
 • Tasotestaus 90 min (kaikki osa-alueet)
 • Kurssin sisältökartoitus
 • Raportointi
 • Koulutusmateriaalin tilaus ja toimitus
 • Palautekysely
 • Extranetpalvelu

Englanti * Ruotsi * Saksa


OPPITUNTI: 64 € - 66 € / ryhmä à 2-8 henkilöä.

100 oppitunnin yli menevältä osalta vuoden aikana, myönnämme 5 % alennuksen!

Yksilöidään teille sopiva valmennus!
 

Maria Kunz, koulutussuunnittelija


Puh:       040 58 77 142

E-mail:   maria.kunz@iwg-kielet.fi

Arja Kesälä, koulutuspäällikkö

Puh:       050 5969 168

E-mail:   arja.kesala@iwg-kielet.fi