Kieli­kursseja yksilöille ja ryhmille

Valitse yrityksellesi sopivin koulutus­muoto

Tarjoamme laadukkaita, yrityksille räätälöityjä kielikursseja eri tavoin toteutettuina. Tutustu kurssi­valikoimaan ja ota yhteyttä!

Ryhmä­kurssit

Yrityksen kielikoulutus järjestetään joko yrityksen tai IWG:n tiloissa. Ennen koulutuksen alkua teemme tasomäärittelyn, jonka perusteella ryhmät jaetaan mahdollisimman homo­geenisiksi ja toimiviksi. Tasomäärittelyn avulla kouluttaja näkee heti opiskelijan ongelma­kohdat ja antaa näin hänelle mahdollisuuden suunnitella asiakkaan kielitaitoa parantavan kurssisisällön.

Kielikurssin alussa kartoitamme ryhmien tarpeet tarveanalyysilla. Suunnittelemme kurssit yksilöidysti, jotta saavutamme parhaan mahdollisen koulutettavia tyydyttävän tuloksen.

Suositeltava ryhmäkoko on 2–6 henkeä kurssin tavoitteesta riippuen. Kielikurssit kestävät yleensä 30–40 oppituntia / lukukausi.

Oppitunnin ajankohdan valinnassa pyrimme olemaan joustavia ja tarjoamaan asiakkaalle parhaan mahdollisen ajan opetukselle.

Raportointi tapahtuu säännöllisin väliajoin lukukauden tai -vuoden päättyessä yrityksen koulutus­vastaavalle. Toimitamme myös osallistumis­aktiivisuuslistan kuukausittain, mikäli tarve vaatii.

Kun kielikurssi päättyy, suoritamme palautekyselyn kurssin asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Palautteiden avulla seuraamme jatkuvasti koulutuksen tasoa.

Intensiivi­kurssit

Intensiivi­muotoiset kielikurssit on tarkoitettu nopeasti kehittyvään kielen sisäistämiseen.

Kielikurssit kestävät yleensä 5–14 päivää sisältäen 30–40 oppituntia. Tehovalmennus sisältää päivää kohden 4–8 oppituntia riippuen tavoitteista. Kurssit järjestetään sekä ryhmille että yksityis­opiskelijoille.

Täsmä­valmennus

Toimintaamme kuuluu laaja valikoima erilaisia täsmävalmennuksia, jotka sopivat tilanteisiin, joissa joko henkilökunnan kiire tai akuutti, yllättävä tilanne edellyttävät nopeaa ja tehokasta paneutumista tiettyyn aihealueeseen. Valmennus toteutetaan 4–5 päivän opetusjaksoina.

Olennaisen tärkeää on viestinnällinen kielitaito. Pyrimme kehittämään koulutettavien viestintätaitoja suullisessa, erityisesti työelämään liittyvissä tilanteissa.

Kielitaidolla ei tarkoiteta vain kielen tuottamista ja ymmärtämistä, vaan myös kulttuuri­osaamista ja esiintymis­taitoja. Kaikilla aloilla tarvitaan vuorovaikutus- ja viestintä­taitoja. Joka­päiväisistä työtehtävistä selviäminen vaatii esimerkiksi englannin kielen taitoa, jonka tulisi olla tasolla B2. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on antaa asiakkaalle valmiuksia kommunikoida ammatin edellyttämissä tilanteissa.

Valmennus­alueita ovat mm.

  • Monipuoliset asiakas­palvelutilanteet (yksilöidään)
  • Sähköposti ja raportit
  • Yritys- ja tuote-esittelyt
  • Myynti ja markkinointi

Onnistunut täsmä­valmennus edellyttää koulutettavilta vähintään A2-tasoa. Valmennuksen tarkoituksena on keskittyä aihealueen ydinsanastoon ja tärkeimpiin ilmauksiin.

Etäkurssit

Etäopetus toteutetaan Teams -sovelluksen kautta. 

Teamsin käyttö tarjoaa enemmän vaihtoehtoja ryhmien muodostamiseen yrityksen eri yksiköistä. Näin on helppo koota saman tasoiset ryhmät koulutettavien maantieteellisestä sijainnista huolimatta.

Ryhmien osallistujamäärä rajoitetaan, jotta aktiivinen osallistuminen etäkoulutuksessa on mahdollisimman tehokasta.

Yksityis­opetus

Yksityinen kielen opetus on paras vaihtoehto asiakkaalle, joka on kiireinen ja joka joutuu usein vaihtamaan oppituntien ajankohtaa.

Kielikurssi etenee täysin koulutettavan haluaman tahdin mukaisesti. Ongelmakohtiin pystytään pureutumaan yksilöidysti, mikä nopeuttaa kielitaidon edistymistä.

Kun kielikurssi päättyy, suoritamme palautekyselyn kurssin asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

Ohjattu itseopiskelu

Koulutettavan kanssa määritellään tavoite, joka soveltuu itsenäiseen opiskeluun. Opiskelijalle laaditaan tehtävä­kokonaisuus, jonka hän suorittaa itsenäisesti ja johon hän saa tukea säännöllisillä, sovituilla yhteyden­otoilla kouluttajan kanssa. Kontakti­opetus toteutetaan Skypen välityksellä. 

Lue lisää kielikoulutuksista ja koulutus­järjestelyistä.

Laadimme myös asiakas­yritykselle sopivan kielistrategian, joka vastaa yrityksen vientimarkkinoiden nykyisiä ja tulevia vaatimuksia. Lue lisää!

Ota yhteyttä ja kysy lisää!