Virtuaali­kurssit

Virtuaali­luokka toteutetaan internetiä ja verkko­teknologiaa hyödyntäen niin, että koulutettavat saavat kasvo­kontaktin kouluttajaan.

Virtuaalikurssi sopii henkilöille, joiden on vaikea osallistua muuntyyppiseen koulutukseen joko työpaikan sijainnin tai aikataulujen vuoksi. Verkko-opiskelu ja erilaiset verkko-opetuksen komponentit tarjoavat kuitenkin jonkin verran helpotusta ajankäytön hallintaan.

Verkko-opiskelua suunnittelevan on hyvä muistaa, että verkko-opinnot vaativat sitoutumista ja sisältävät yhtälailla perinteisen opetuksen elementtejä, kuten lukemista, kirjoittamista ja tiedon sisäistämistä. Opiskelijalta verkko-opiskelu vaatii tieto- ja viestintä­tekniikan käyttöä sekä itseopis­kelutaitoa.

Yksityis­opetus

Yksityinen kielen opetus on paras vaihtoehto asiakkaalle, joka on kiireinen ja joka joutuu usein vaihtamaan oppituntien ajankohtaa.

Kielikurssi etenee täysin koulutettavan haluaman tahdin mukaisesti. Ongelmakohtiin pystytään pureutumaan yksilöidysti, mikä nopeuttaa kielitaidon edistymistä.

Kun kielikurssi päättyy, suoritamme palautekyselyn kurssin asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

Ohjattu itseopiskelu

Koulutettavan kanssa määritellään tavoite, joka soveltuu itsenäiseen opiskeluun. Opiskelijalle laaditaan tehtävä­kokonaisuus, jonka hän suorittaa itsenäisesti ja johon hän saa tukea säännöllisillä, sovituilla yhteyden­otoilla kouluttajan kanssa. Kontakti­opetus toteutetaan Skypen välityksellä. 

Lue lisää kielikoulutuksista ja koulutus­järjestelyistä.

Laadimme myös asiakas­yritykselle sopivan kielistrategian, joka vastaa yrityksen vientimarkkinoiden nykyisiä ja tulevia vaatimuksia. Lue lisää!

Ota yhteyttä ja kysy lisää!